• Start
  • Facebook
  • Pogoda
  • Mail

O naszej firmie

media/img/strony/ofirmie.jpg

Firma Andrzej Stankiewicz od 20 lat swojej działalności opiera się na dewizie partnerskiej współpracy i podmiotowego traktowania wszystkich klientów. Naszym mottem jest ?Always on time?, co w świecie transportu i logistyki jest kluczem, szczególnie w kontekscie zaopatrywania podmiotów produkcyjnych w surowce niezbędne do produkcji a także dostarczaniu gotowych produktów do odbiorcy końcowego.

Dzięki naszej nowoczesnej i niezawodnej flocie pojazdów a przede wszystkim profesjonalizmowi kadry pracowniczej gotowej słuzyć Państwu pomocą w każdej stytuacji staliśmy się uznanym partnerem w biznesie.

Doskonała logistyka jest dziś jednym z rozstrzygających atutów we współzawod­nictwie na rynkach. Nie ma już rynków krajowych; wszystkie rynki są międzyna­rodowe, a wiele zmierza ku postaci globalnej. Coraz częściej konkurują nie firmy, ale łańcuchy dostaw. Tym wyzwaniom musi sprostać logistyka, która przestała już być traktowana jako zbiór metod przydatnych do rozwiązywania problemów ope­racyjnych. Większość firm, a w tym także wiele firm polskich, traktuje logistykę jako szansę strategiczną.