• Start
 • Facebook
 • Pogoda
 • Mail
Obraz Obraz Obraz

Dysponujemy flotą nowoczesnych pojazdów, spełniających obowiązujące normy Unii Europejskiej. Własny tabor ciągników i naczep oraz stała flota samochodów kontraktowych gwarantują kompleksowość i zróżnicowanie oferty.

Obsługując trasport międzynarodowy, służymy Państwu pomocą w załatwianiu wszelkich formaloności związanych z obsługą celną przewożonych towarów.

Firma Andrzej Stankiewicz świadczy swoim klientom kompleksowe usługi logistyczne, w skład których wchodzi import, magazynowanie, transport i dystrybucja produktów, której istotą jest kompleksowa obsługa zawartych przez dystrybutorów transakcji.

Współpracujemy z:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dotycząca posiadanych danych osobowych Przeczytaj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż:

 1. Państwa dane osobowe znajdują się w Bazie Kontrahentów Stankiewicz Andrzej
 2. Administratorem Państwa danych jest Stankiewicz Andrzej z siedzibą w Rybnik 44-213 ul. Poremby 23
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów marketingowych i handlowych z kontrahentami w szczególności realizacji procesów marketingu bezpośredniego, informowania o produktach znajdujących się w ofercie Stankiewicz Andrzej, promocjach, wyprzedażach, konkursach. Stankiewicz Andrzej przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji łączących Państwa z Stankiewicz Andrzej umów/zleceń transportowych. Po rozwiązaniu umowy/zakończeniu zlecenia Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w dalszym ciągu w celu wypełnienia przez Stankiewicz Andrzej ciążących na niej obowiązków prawnych, wynikających np. z prawa podatkowego oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Stankiewicz Andrzej
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Stankiewicz Andrzej w powyższych celach będą przechowywane przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz przez okres wymagany przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz podatkowymi.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku powierzenia danych firmie windykacyjnej, księgowej, kancelarii prawnej które następuje na mocy umowy powierzenia przetwarzania lub innemu podmiotowi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej.
 10. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 12. W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez Stankiewicz Andrzej prosimy o kontakt mailowy z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: Stankiewicz Andrzej andis@vp.pl